THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Thứ hai - 21/10/2019 04:31 483 0
Để đảm bảo tài sản được đưa ra đấu giá theo quy định tại Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, nội dung cụ thể như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước- Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.2. Tài sản đấu giá:- Tổng số trâu đực, cái là: 72 conTrong đó:+> 15 năm tuổi: 9 con; +> 12 năm tuổi: 33 con; +> 8-12 năm tuổi: 29 con; +> 2 năm tuổi: 01 con. - Địa điểm: xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp có 9 con; xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập có 16 con; xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập có 15 con; xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng có 32 con. DANH SÁCH CÁC HỘ NUÔI TRÂU CỦA HAI DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐÀN TRÂU TRONG VÙNG ĐBDT (Kèm theo Biên bản định giá trâu thanh lý Dự án Hỗ trợ phát triển đàn trâu trong vùng ĐBDT ngày 31/7/2019 của Hội đồng thẩm định thanh lý tài sản) Hội đồng sử dụng phương pháp đo trọng lượng(kg): {(Vòng ngực)²x Dài thân chéo}:90% Stt Họ và Tên Thôn Số trâu (con) Trọng lượng (kg) Đơn giá (1.000đ) Thành tiền (1.000đ) Tuổi (năm) Ghi chú I. Xã Thiện Hưng Bù Đốp 1 Điểu Hết Thiện Cư 1 280 50 14.000 > 15 Trâu quá già 2 Điểu Tuấn Thiện Cư 1 240 50 12.000 > 15 Trâu quá già 3 Điểu Tiết Thiện Cư 1 257 50 12.850 > 15 Trâu quá già 4 Điểu Thâm Thiện Cư 1 310 50 15.500 > 15 Trâu quá già, có chửa 5 Điểu Rây Thiện Cư 1 266 50 13.300 > 15 Trâu quá già 6 Điểu Tang Thiện Cư 1 280 50 14.000 > 15 Trâu quá già 7 Điểu Thọ Thiện Cư 1 300 50 15.000 > 15 Trâu quá già 8 Điểu Thị Hiền Thiện Cư 1 267 50 13.350 > 15 Trâu quá già 9 Điểu Phôn Thiện Cư 1 257 50 12.850 > 15 Trâu quá già Tổng cộng Thiện Cư 9 2.457 122.850 II. Xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập 1 Điểu Nhơn BGP 2 1 206 50 10.300 > 12 Có chửa sắp đẻ, gầy 2 Điểu Khích Phú Nghĩa 1 200 50 10.000 > 12 Già gầy ốm 3 Điểu Mơn Phú Nghĩa 1 200 50 10.000 > 12 Già gầy ốm 4 Tăng Linh Ngọc BGP 2 1 210 50 10.500 > 12 Già gầy ốm 5 Điểu Hùng BGP 2 1 200 50 10.000 > 12 Già gầy ốm 6 Điểu Bôn BGP 2 1 224 50 11.200 > 12 Già gầy ốm 7 Điểu Đố BGP 2 1 200 50 10.000 > 12 Bị bệnh, già ốm 8 Điểu Nhâm BGP 2 1 230 50 11.500 > 12 Già gầy ốm 9 Điểu Dũng BGP 2 1 280 50 14.000 > 12 Già gầy ốm 10 Điểu Blơ BGP 2 1 200 50 10.000 > 12 Già gầy ốm 11 Điểu Beo Đắk U 1 206 50 10.300 > 12 Già gầy ốm 12 Điểu Bom Hai Căn 1 230 50 11.500 > 12 Già gầy ốm 13 Điểu Sê Hai Căn 1 230 50 11.500 > 12 Già gầy ốm 14 Điểu Sơn Hai Căn 1 224 50 11.200 > 12 Già gầy ốm 15 Điểu Giăng Hai Căn 1 230 50 11.500 > 12 Già gầy ốm 16 Điểu Tôn Hai Căn 1 200 50 10.000 > 12 Già gầy ốm Tổng cộng 16 3.470 173.500 III. Xã Đắk Ơ, Bù Gia Mập 1 Điểu Ngên Bù Bưng 2 238 50 11.900 > 12 Già,Gầy 195 50 9.750 > 12 Quá già, gầy 2 Điểu Minh Bù Bưng 1 209 50 10.450 > 12 Già gầy ốm 3 Điểu Thị Điệp 1 257 50 12.850 2 4 Quất Chân Wất Bù Bưng 1 187 50 9.350 > 12 Già gầy ốm 5 Điểu Huy Bù Bưng 2 322 50 16.100 > 12 Già (♂) 290 50 14.500 > 12 Già 6 Điểu Nhớ Bù Bưng 1 210 50 10.500 > 12 Già gầy ốm 7 Điểu Lanh Bù Khơn 1 257 50 12.850 > 12 Già gầy ốm 8 Điểu Sang Bù Khơn 2 276 50 13.800 > 12 Già gầy ốm 250 50 12.500 > 12 Già gầy ốm 9 Điểu Gấp Bù Khơn 1 300 50 15.000 > 10 Gầy 10 Điểu Pá Thôn 3 2 185 50 9.250 > 12 Già gầy ốm 257 50 12.850 > 12 Già gầy ốm 11 Thị Mơn Thôn 4 1 280 50 14.000 > 8 Gầy Tổng cộng 15 3.713 185.650 IV. Xã Đăng Hà, Bù Gia Mập 1 Lương Hải Hòa Thôn 1 1 300 55 16.500 > 8 2 Lý Hoàng Dược Thôn 1 1 280 50 14.000 >10 Gầy 3 Vi Văn Tuyển Thôn1 2 257 50 12.850 >8 Gầy 280 55 15.400 > 8 4 Triệu Văn Thạc Thôn 1 2 320 55 17.600 >10 330 55 18.150 >10 6 Vương Văn Tiến Thôn 2 2 280 55 15.400 >8 290 55 15.950 >10 7 Hà Văn Thanh Thôn 2 1 257 50 12.850 >10 8 Luân Văn Giáp Thôn 2 2 280 55 15.400 >10 267 50 13.350 >12 Gầy 9 Vi Văn Cư Thôn 3 1 285 50 14.250 >10 Gầy 10 Hoàng Thị Lợi Thôn 3 1 303 55 16.665 >10 11 Hoàng Thị Nhung Thôn 3 1 300 55 16.500 >8 12 Phan Văn Khắc Thôn 3 1 315 55 17.325 >8 13 Chu Văn Giang Thôn 3 1 320 55 17.600 >8 14 Tống Văn Đồng Thôn 4 2 280 55 15.400 >10 280 55 15.400 >10 15 Lương Văn Hợp Thôn 4 1 280 55 15.400 >10 16 Triệu quang Chiếu Thôn 4 1 330 55 18.150 >12 17 Lâm Thị Kim Thôn 5 1 315 55 17.325 >10 18 Lục Văn Hoàn Thôn 5 1 309 55 16.995 >8 19 Đinh Văn Dãy Thôn 5 1 309 55 16.995 >12 20 Ngô Văn Đông Thôn 5 1 282 55 15.510 >8 21 Dương Văn Thẳng Thôn 5 1 305 55 16.775 >8 22 Lương Văn Cường Thôn 5 1 270 55 14.850 >8 23 Hà Văn Tuyến Thôn 6 2 280 55 15.400 >10 285 50 14.250 >10 Gầy 01(♂) 300 50 15.000 >12 Gầy 24 Nông Văn Hải Thôn 6 01(♂) 290 50 14.500 >12 Gầy 25 Nguyễn Duy Hùng Thôn 6 2 290 55 15.950 >8 270 50 13.500 >10 Gầy Tổng cộng 33 9.339 501.190 Cộng I + II+III+IV 983.190 3. Giá khởi điểm: 983.190.000 đồng (Chín trăm tám mươi ba triệu, một trăm chín mươi ngàn đồng)4. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá:- Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho toàn bộ công việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản.- Có phương án đấu giá hiệu quả.- Có đội ngũ đấu giá viên có năng lực, kinh nghiệm và uy tín.- Có mức thù lao dịch vụ phù hợp.- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp công bố.5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:- Thời gian nhận hồ sơ là trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019.- Đia điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.6. Hồ sơ đăng ký tham gia:- Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập tổ chức đấu giá.- Phương án đấu giá.- Số lượng hợp đồng đấu giá thành công trong thời gian gần đây.- Số lượng đấu giá viên (bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên).Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước thông báo đến các tổ chức có chức năng, điều kiện tham gia nộp hồ sơ quan tâm để lập thủ tục tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định./.

Tác giả bài viết: Lê Thị Tha

Nguồn tin: Phòng Kinh tế hợp tác

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sàn nông sản
Dịch vụ công trực tuyến
Cổng dịch vu công QG
1022
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay20,813
  • Tháng hiện tại144,309
  • Tổng lượt truy cập5,325,829
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây