ngày pháp luật

Nhiều nhiệm vụ quan trọng trong cải cách hành chính năm 2021

Thứ ba - 06/04/2021 05:47 793 0
Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của UBDN tỉnh, vừa qua Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.
Mục đích của Kế hoạch: nhằm Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT, đảm bảo hoạt động thông suốt, trong sạch, vững mạnh góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas) và các chỉ số khác có liên quan của tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội. Theo đó, Công tác cải cách hành chính phải tiến hành đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, bám sát mục tiêu đề ra. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính vào phong trào thi đua, khen thưởng. Kế hoạch nêu rõ 07 nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong năm 2021: 1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính Tăng cường kiểm tra công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính kiểm tra. Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc. Tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính tại các buổi họp cơ quan, họp công đoàn và trên website của Sở. Tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, hiệu quả. 2. Cải cách thể chế Nâng cao tính khả thi, hiệu quả trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo các văn bản được ban hành kịp thời, theo đúng trình tự, đúng pháp luật; quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện các thể chế được ban hành. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành đảm bảo tính đồng bộ, cụ thể, hợp hiến, hợp pháp và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật. Kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định của pháp luật, thiếu đồng bộ, không phù hợp với tình hình thực tế, kiến nghị sửa đổi, bổ sung. 3. Cải cách thủ tục hành chính Trên cơ sở rà soát hàng năm bộ thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT, thường xuyên rà soát, đơn giản hóa Bộ thủ tục hành chính đối với 3 cấp: tỉnh, huyện và xã; công khai minh bạch thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức thiết thực và thích hợp để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, dễ hiểu và dễ thực hiện. Công bố kịp thời thủ tục hành chính khi có văn bản quy phạm pháp luật mới quy định. Duy trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với một số lĩnh vực được giao quản lý. 4. Cải cách tổ chức bộ máy Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Nông nghiệp và PTNT theo Quyết định 999-QĐ-TU ngày 10/4/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức, bộ máy và biên chế các đơn vị trực thuộc Sở theo hướng phân định đúng, tránh chồng chéo trong quy định về chức năng, nhiệm vụ. Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định, giảm bớt đầu mối; đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị theo quy định của Chính phủ. Rà soát việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp đảm bảo việc quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định. 5. Cải cách công vụ Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có chất lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân, phục vụ tốt cho ngành nông nghiệp. Thực hiện nghiêm túc quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo hướng gắn với vị trí, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. Định ký cuối năm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; lấy kết quả của việc đánh giá làm cơ sở cho việc đề xuất hình thức thi đua, khen thưởng. 6. Cải cách tài chính công Tiếp tục triển khai thực hiện quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời rà soát đánh giá lại chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo các Nghị định của Chính phủ. Công khai, minh bạch trong quản lý tài chính tạo điều kiện cho việc giám sát, kiểm soát các quyết định về thu, chi tài chính. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát việc quản lý ngân sách nhà nước; tăng cường công tác quản lý nguồn vốn được giao; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước để bảo đảm đủ nguồn, đáp ứng nhu cầu chi của đơn vị. 7. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, triển khai áp dụng các phần mềm hỗ trợ tác nghiệp trong các đơn vị. Phấn đấu thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Triển khai rộng rãi và có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, thời gian giao dịch, lưu chuyển văn bản, tài liệu; tiếp tục đăng ký, triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ. Áp dụng, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT. Để thực hiện tốt công tác CCHC năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở bám sát kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch đề ra. /uploads/news/2021_04/vbph_dk_ke_hoach_cchc_2021_hoan_chinh.signed.signed.pdf chi tiết kế hoạch cải cách hành chính

Tác giả bài viết: Lê Ngọc Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sàn nông sản
Dịch vụ công trực tuyến
Cổng dịch vu công QG
1022
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,166
  • Tháng hiện tại4,071
  • Tổng lượt truy cập4,250,529
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây