ngày pháp luật

Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai - 12/07/2021 03:48 6.396 0
Từ đầu tháng 6/2021 đến nay đã phát hiện chủng vi rút cúm gia cầm (CGC) A/H5N8 tại 03 tỉnh: Hòa Bình, Cao Bằng và Quảng Ninh.
Để chủ động ngăn chặn vi rút CGC A/H5N8 và các chủng vi rút CGC thể độc lực cao khác, hạn chế thấp nhất vi rút CGC lây nhiễm và gây tử vong cho người, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi và tiếp tục xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh đối với gia cầm trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2303/UBND-KT ngày 12/7 yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh CGC A/H5N8 và các chủng vi rút CGC khác để ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm chủng vi rút Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút nguy hiểm khác; trong đó chú trọng tập trung thực hiện những biện pháp sau: 1. UBND các huyện, thị xã, thành phố: - Khi có ổ dịch xảy ra hoặc khi phát hiện gia cầm có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút cúm A/H5N8, gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh do các chủng vi rút cúm A/H5: (i) Cần xử lý tiêu hủy gia cầm, công bố dịch và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; (ii) tổ chức điều tra xác định nguyên nhân, nguồn lây nhiễm để xử lý kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan diện rộng; (iii) tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch theo Hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. - Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban , đơn vị chuyên môn và UBND cấp xã tăng cường thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác trên địa bàn. - Hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất; tổ chức tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, sát trùng để tiêu diệt các loại mầm bệnh; tiêm phòng đầy đủ các vắc xin phòng bệnh CGC đầy đủ cho đàn gia cầm. - Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, Đài truyền thanh - truyền hình và UBND các xã phường, thị trấn tăng cường tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giám sát gia cầm có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, vứt xác gia cầm, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, báo cáo dịch bệnh theo quy định; hằng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi. - Các huyện biên giới (Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập) tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Tăng cường truyền thông để người dân không tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển lậu gia cầm qua biên giới; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; nghiêm cấm việc buôn bán vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm vào Việt Nam. Tổ chức thực hiện tiêm phòng bệnh CGC cho đàn gia cầm trên địa bàn, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn sau khi Chi cục Chăn nuôi và Thú y được bố trí kinh phí và mua, chuyển giao vắc xin theo quy định. - Các huyện xây dựng vùng ATDB (Đồng Phú, Đồng Xoài, Chơn Thành, Hớn Quản, Bình Long và Bù Đăng) tiếp tục rà soát, tổ chức tiêm vắc xin CGC phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng theo Kế hoạch số 27/KH-SNN-CNTY ngày 15/06/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước về việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia cầm xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh để xuất khẩu năm 2021. - Tổ chức tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi lần 2 trong tháng 7-8/2021 tại 06 huyện xây dựng vùng ATDB đối với gà và các xã vùng đệm theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. - Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại địa phương, khi có thông tin dịch bệnh báo cáo, phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu của gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh, nghi mắc bệnh CGC và gửi phòng xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây bệnh. - Bố trí kinh phí đảm bảo đầy đủ thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và xây dựng vùng ATDB trên gia cầm theo quy định và theo phân cấp của UBND tỉnh. 2. Sở Nông nghiệp và PTNT: - Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác trên địa bàn tỉnh. - Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh: + Xây dựng dự toán kinh phí tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho 3 huyện biên giới Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập theo kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh, trình cấp có thẩm quyền bố trí, thẩm định kinh phí theo quy định. + Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương xử lý khi có ổ dịch xảy ra và sử dụng các loại vắc xin CGC đang được phép lưu hành tại Việt Nam và có hiệu quả bảo hộ đối với chủng vi rút CGC A/H5N6 (theo OIE chủng vi rút CGC A/H5N8 cùng phân nhánh 2.3.4.4 với vi rút CGC A/H5N6) để tiêm cho toàn bộ đàn gia cầm tại thôn, xã có dịch và các địa phương có nguy cơ cao. Lập dự toán kinh phí mua vắc xin khống chế ổ dịch, kịp thời, hiệu quả. + Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tiêm phòng cho gia cầm; tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường theo các kế hoạch đã được phê duyệt và tổ chức lấy mẫu của gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh, nghi mắc bệnh CGC, gia cầm tại các địa bàn có nguy cơ cao (địa phương giáp biên giới, các điểm, cơ sở buôn bán, tập kết gia cầm, cơ sở giết mổ, cơ sở tiêu hủy gia cầm,...) và gửi phòng xét nghiệm thuộc Cục Thú y để xét nghiệm xác định nguyên nhân gây bệnh để kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, dương tính với vi rút CGC, chủng A/H5N1, A/H5N6 và A/H5N8. + Tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc. Tiếp tục tăng cường phối hợp cảnh sát giao thông trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh tạm thời. Kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra/vào địa bàn tỉnh qua các chốt. 3. Sở Tài chính: Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh cân đối bổ sung kinh phí tổ chức tiêm phòng bệnh Cúm gia cầm theo kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh và kinh phí mua vắc xin khi có ổ dịch cúm xảy ra trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT và các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn địa phương và các đơn vị liên quan cơ chế tài chính, cân đối kinh phí thực hiện các biện pháp kiểm soát Cúm gia cầm trên địa bàn. 4. Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Phước (BCĐ-389/BP) theo Quyết định 19/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng chức năng quyết liệt ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý, đặc biệt đối với các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào Việt Nam. 5. Các Sở, ngành thành viên BCĐ theo Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 31/21/2020 của UBND tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng, tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác. 6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố và các thành viên phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác trên địa bàn tỉnh.

Nguồn tin: Hạt Kiểm lâm liên huyện, thị xã Bù Gia Mập – Phước Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sàn nông sản
Dịch vụ công trực tuyến
Cổng dịch vu công QG
1022
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay1,117
  • Tháng hiện tại4,022
  • Tổng lượt truy cập4,250,480
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây