Ngày sách và văn hóa đọc

công tác tuyên truyền

Nhiều nội dung quan trọng được thông tin tại Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 3

Nhiều nội dung quan trọng được thông tin tại Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 3

 •   27/03/2024 09:09:00 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 3 năm 2024 trực tuyến từ đầu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến các điểm cầu cấp huyện và cấp xã trong toàn Đảng bộ tỉnh với sự tham dự gần 2.000 đại biểu.
Bình Phước công bố hiện trạng rừng năm 2023

Bình Phước công bố hiện trạng rừng năm 2023

 •   18/03/2024 03:27:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, UBND tỉnh Bình Phước đã công bố hiện trạng rừng năm 2023.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao việc Bình Phước tổ chức diễn đàn kết nối doanh nghiệp 2024

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao việc Bình Phước tổ chức diễn đàn kết nối doanh nghiệp 2024

 •   12/03/2024 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Phùng Đức Tiến đánh giá cao tỉnh Bình Phước đã tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao EuroCharm - tỉnh Bình Phước năm 2024.
Tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

 •   12/03/2024 09:24:00 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2024/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2024.
Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy

Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy

 •   05/03/2024 10:13:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Sửa Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

Sửa Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

 •   04/03/2024 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Quyết định sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã và huyện nông thôn mới.
Bình Phước: Tháng 2/2024, xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách nhà nước gần 1,6 tỷ đồng

Bình Phước: Tháng 2/2024, xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách nhà nước gần 1,6 tỷ đồng

 •   27/02/2024 08:31:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Đó là một trong những kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 02 năm 2024 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Phước (Cục Quản lý thị trường tỉnh).
Diễn đàn kết nối doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024

Diễn đàn kết nối doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024

 •   26/02/2024 08:25:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về việc tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024.
Quy định mới về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giài quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiêu cực

Quy định mới về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giài quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiêu cực

 •   21/02/2024 02:36:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/01/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2024/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2024 và thay thế Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ.
Khúc tráng ca nông nghiệp Bình Phước

Khúc tráng ca nông nghiệp Bình Phước

 •   20/02/2024 08:29:00 PM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
“Sau một năm nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cơ cấu lại ngành nông nghiệp định hướng đến năm 2030, giá trị gia tăng ngành nông nghiệp Bình Phước đã vươn lên dẫn đầu cả nước, góp phần vào tăng trưởng GRDP bình quân đầu người của tỉnh trong năm 2023 đạt 93,94 triệu đồng, tăng 11% so với năm 2022. Kết quả này không phải của riêng ngành nông nghiệp mà là của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; đặc biệt là sự đồng tâm, hiệp lực của người dân trong thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước” - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phạm Thụy Luân khẳng định.
Quy định của Chính phủ về thanh tra chuyên ngành

Quy định của Chính phủ về thanh tra chuyên ngành

 •   23/01/2024 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.
Đề án ưu tiên đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030

Đề án ưu tiên đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030

 •   18/01/2024 02:13:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1742/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 phê duyệt Đề án ưu tiên đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030.
Đề án phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đề án phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   18/01/2024 02:03:00 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay, xu hướng của các quốc gia trên thế giới là đẩy mạnh sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sinh học góp phần phát triển một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, an toàn và bền vững, nâng cao tiềm lực nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ hiện đại trong sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học.
Ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong ngành giáo dục.

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong ngành giáo dục.

 •   15/01/2024 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Ngày 5/1/2024, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong ngành Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2024-2029.
Một số điểm mới về định mức kinh tế - kỹ thuật làm căn cứ xác định chi phí thực hiện một số biện pháp lâm sinh, tuần tra bảo vệ rừng

Một số điểm mới về định mức kinh tế - kỹ thuật làm căn cứ xác định chi phí thực hiện một số biện pháp lâm sinh, tuần tra bảo vệ rừng

 •   15/01/2024 02:58:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật về Lâm nghiệp (Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT). Sau đây xin giới thiệu một số điểm mới làm căn cứ xây dựng dự toán các biện pháp lâm sinh, tuần tra bảo vệ rừng so với quy định trước đây là Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:
Nghị quyết 11-NQ/TU về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết 11-NQ/TU về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025

 •   28/12/2023 08:59:00 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/7/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2023. Sau đây xin giới thiệu tóm tắt những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến bạn đọc.
download

Công nhận 20 sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023

 •   27/12/2023 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/12/2023, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước đã ký ban hành Quyết định số 491/QĐ-SNN-VP ban hành công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023.
Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 999 của Tỉnh ủy

Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 999 của Tỉnh ủy

 •   12/12/2023 10:28:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/12/2023, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 999 của Tỉnh ủy.
TTHC

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

 •   12/12/2023 10:16:00 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ký Quyết định số 5275/QĐ-BNN-VP ngày 12/12/2023 ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực NN&PTNT.

Các tin khác

Sàn nông sản
Dịch vụ công trực tuyến
Cổng dịch vu công QG
1022
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay2,249
 • Tháng hiện tại24,008
 • Tổng lượt truy cập4,587,151
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây