Tuần lễ phòng chống hút thuốc lá

Chỉ đạo điều hành

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   28/06/2022 11:36:00 PM
 •   Đã xem: 416
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/6, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Ban Biên tập xin giới thiệu đến bạn đọc các nội dung chính của Chỉ thị.
Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 •   22/02/2019 03:32:27 AM
 •   Đã xem: 548
 •   Phản hồi: 0
Để ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/2/2019.
Khen thưởng công tác năm 2018

Khen thưởng công tác năm 2018

 •   17/01/2019 02:31:37 AM
 •   Đã xem: 495
 •   Phản hồi: 0
Nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng do hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao năm 2018.
Khen thưởng thành tích Công đoàn năm 2018

Khen thưởng thành tích Công đoàn năm 2018

 •   08/01/2019 08:57:29 PM
 •   Đã xem: 488
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/01/2019, Công đoàn cơ sở Sở NN&PTNT Bình Phước đã ban hành Quyết định số 01-QĐ/CĐNN về việc khen thưởng thành tích hoạt động công đoàn năm 2018.
Kết quả phân loại công chức, viên chức năm 2018

Kết quả phân loại công chức, viên chức năm 2018

 •   19/12/2018 09:00:29 PM
 •   Đã xem: 754
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/12/2018, Giám đốc Sở Trần Văn Lộc đã ký ban hành Quyết định số 593/QĐ-SNN-TC về việc công nhận kết quả phân loại đánh giá công chức, viên chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018 (gọi tắt là Cơ quan Sở).
Kế hoạch ứng phó với dịch tả lợn châu phi

Kế hoạch ứng phó với dịch tả lợn châu phi

 •   28/11/2018 09:30:25 PM
 •   Đã xem: 544
 •   Phản hồi: 0
Để chủ động ngăn chặn, giám sát, phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, ngày 15/11/2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY về việc Ban hành Kế Hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với những nội dung cụ thể như sau:
Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

 •   05/11/2018 02:03:12 AM
 •   Đã xem: 468
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian qua công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính đã được quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên, chưa thật sự hiệu quả, một số công chức, viên chức (CCVC) còn đi trễ về sớm, làm việc khác trong giờ làm nên hiệu quả sử dụng giờ giấc làm việc chưa cao, trong thi hành công vụ không đeo thẻ…
Thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước

Thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước

 •   30/07/2018 03:31:21 AM
 •   Đã xem: 3666
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở hợp nhất: Phòng Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Thủy sản, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Giải thể Trung tâm Điều tra quy hoạch Nông nghiệp và PTNT trực thuộc Sở NN và PTNT

Giải thể Trung tâm Điều tra quy hoạch Nông nghiệp và PTNT trực thuộc Sở NN và PTNT

 •   25/07/2018 10:41:57 PM
 •   Đã xem: 730
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1701/QĐ-UBND giải thể Trung tâm Điều tra quy hoạch Nông nghiệp và PTNT.
Những nội dung chính của Đề án kiện toàn Chi cục Thủy lợi

Những nội dung chính của Đề án kiện toàn Chi cục Thủy lợi

 •   10/07/2018 11:49:15 PM
 •   Đã xem: 964
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1540/QĐ-UBND phê duyệt Đề án kiện toàn Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với những nội dung cụ thể như sau:
Những nội dung chính của Đề án kiện toàn Chi cục Kiểm lâm

Những nội dung chính của Đề án kiện toàn Chi cục Kiểm lâm

 •   22/06/2018 03:58:35 AM
 •   Đã xem: 965
 •   Phản hồi: 0
Với mục tiêu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm biên chế hỗ trợ, phục vụ tại Chi cục, các đầu mối bên trong tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Đảm bảo theo nguyên tắc “bốn giảm - bốn tăng”, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 phê duyệt đề án thí điểm kiện toàn Chi cục Kiểm lâm với những nội dung chính như sau:
Khen thưởng tổng kết công tác năm 2017

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2017

 •   26/01/2018 04:12:03 AM
 •   Đã xem: 899
 •   Phản hồi: 0
Nhằm kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017 ngành Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 khen thưởng tổng kết công tác năm 2017 cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.
Kiện toàn tổ chức Hội đồng Sáng kiến

Kiện toàn tổ chức Hội đồng Sáng kiến

 •   30/10/2017 11:49:10 PM
 •   Đã xem: 775
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/10/2017, Giám đốc Sở đã ký ban hành Quyết định số 304/QĐ-SNN-TC về việc kiện toàn tổ chức Hội đồng sáng kiến Sở.
Quy định mới về đào tạo , bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Quy định mới về đào tạo , bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 •   13/09/2017 02:53:51 AM
 •   Đã xem: 632
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, quy định mới về điều kiện được cử đi đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức như sau:
Quy định mới về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Quy định mới về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

 •   17/08/2017 10:28:22 PM
 •   Đã xem: 1203
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Một số nội dung được quy định mới gồm có:
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ NHÀ Ở DÂN CƯ THEO BỘ TIÊU   CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ NHÀ Ở DÂN CƯ THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI

 •   02/08/2017 09:19:16 PM
 •   Đã xem: 7428
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/7, Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn đánh giá tiêu chí nhà ở dân cư (tiêu chí số 9) theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Bình Phước thành lập Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Bình Phước thành lập Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 •   08/06/2017 08:53:31 PM
 •   Đã xem: 2121
 •   Phản hồi: 0
Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hướng tới một nền nông nghiệp phát triển, bền vững, an toàn và hiệu quả nhất là trong giai đoạn hiện nay nước ta đang trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

 •   29/05/2017 05:08:00 AM
 •   Đã xem: 944
 •   Phản hồi: 0
Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân UBND tỉnh tại Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/12/2016, trên cơ sở đó Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-SNN-TC ngày 13/4/2017.
Quy định về tổ chức chia cụm, khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua của Bình Phước

Quy định về tổ chức chia cụm, khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua của Bình Phước

 •   24/05/2017 11:02:55 PM
 •   Đã xem: 1203
 •   Phản hồi: 0
Nhằm quản lý tốt trong công tác thi đua, ngày 18/5/2017, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Văn bản Quy định tổ chức chia cụm, khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua trên địa bàn tỉnh.

Các tin khác

Sàn nông sản
Dịch vụ công trực tuyến
Cổng dịch vu công QG
1022
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập18
 • Hôm nay23,436
 • Tháng hiện tại208,526
 • Tổng lượt truy cập4,892,608
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây